Aktualności

3 grudnia 2021

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Ponad 130 osób wzięło udział w zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich oraz Fundację Vis Maior spotkaniu z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania, które odbyło się 3 grudnia br. w formule online przybliżone zostały problemy związane z niepełnosprawnościami oraz wymagania prawne w tym zakresie.

Spotkanie otworzył Rafał Rudka kierujący Działem Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP. - Zgodnie z założeniami celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne - mówił.
Dodał także, że: obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

W kolejnej części głos zabrała Jolanta Kramarz – prezeska Zarządu Fundacji Vis Maior, która opowiedziała o zasadach savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Następnie Mateusz Ciborowski z Fundacji Vis Maior omówił wymogi prawne dotyczące zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, na dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną.