Aktualności

7 grudnia 2021

„Rola regionów w budowaniu Europy jutra” – sesja plenarna podczas Europejskiego Kongresu Samorządów

Jak powinna wyglądać Europa jutra? To temat sesji plenarnej, która odbyła się podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Sesja plenarna podsumowująca VI Europejski Kongres Samorządów była prowadzona przez Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Uczestnicy wydarzenia, dzielili się swoją wizją postępujących zmian.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, odniósł się do wartości:

– Chciałbym, aby Europa jutra bazowała na korzeniach, które w 1957 roku dały asumpt ojcom przyszłej Unii Europejskiej – powiedział Tadeusz Truskolaski zaznaczając, że najważniejszym efektem zjednoczenia jest pokój. – Często tego nie doceniamy, bo nasze pokolenia wojny nie pamiętają, więc się od niej odzwyczailiśmy. Tymczasem to nie było tak dawno, zaledwie trzy pokolenia temu.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę na zagrożenia i wyzwania pojawiające się we współczesnym świecie. Dawniej regiony wschodniej Europy mierzyły się np. z brakami w infrastrukturze, dzisiaj jest to zjawisko migracji.

– Jedność sprawi, że obronimy się przed zagrożeniami i będziemy się rozwijać – powiedział Zdzislav Palevič, mer rejonu solecznickiego, przedstawiciel Polaków na Litwie. – Dla mnie Europa to przede wszystkim zjednoczenie wolnych państw, przyjaznych, otwartych i wolnych ludzi. Cieszących się pełnią praw gospodarczych i narodowych.

Pochodzący z Ukrainy Igor Tsependa przypomniał w tym kontekście słowa św. Jana Pawła II, który mówił o „dwóch płucach Europy”.

– Europa musi oddychać dwoma płucami – wschodnim i zachodnim. Europa jutra to taka, która będzie w pełni oddychać tymi płucami. Teraz nie oddycha, bo nie ma w niej Ukrainy – mówił Igor Tsependa, Profesor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego. – Jako obywatel Ukrainy chcę, aby Europa była budowana na wartościach, a nie konsumpcji – dodał.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć