Aktualności

22 grudnia 2021

"Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego" - bezpłatne szkolenie ZPP już 14 stycznia 2022 r.

8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którą zastąpiono ustawę z 2016 r.

Wejście w życie nowych przepisów jest dobrą okazją do przybliżenia problematyki otwartych danych publicznych. W związku z powyższym ZPP zaprasza na szkolenie podczas którego omówione zostaną problemy związane z wdrożeniem tych przepisów.

Szkolenie odbędzie się 14 stycznia 2022 r. w godz. 9:00-11:30.

Szkolenie będzie miało wymiar praktyczny, uwzględniający przede wszystkim problematykę stosowania przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia 

Na zgłoszenia oczekujemy do 12 stycznia 2022 roku.
Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.

Więcej szczegółów w poniżej zamieszczonym zaproszeniu.


Załączniki