Aktualności

24 stycznia 2022

Nowelizacja Prawa oświatowego - bezpłatne szkolenia ZPP

13 stycznia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe dotyczącej wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty (druk 1812), która wprowadza zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu i organizowaniu lokalnej oświaty. Natomiast projekt regulujący nowe przepisy karne (druk nr 1849) dotyczący przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi został skierowany do pierwszego czytania do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to co do zasady 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodatkowo Minister Edukacji i Nauki zapowiedział na początek 2022 roku przedstawienie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. 

Związek Powiatów Polskich dostrzega istotną potrzebę przybliżenia i wyjaśnienia zasadniczych rozwiązań przewidzianych w przedmiotowych projektach i propozycjach resortu edukacji. 

Zapraszamy więc na szkolenie podczas którego omówione zostaną problemy związane z wdrożeniem tych przepisów.

Szkolenie odbędzie się:

  • 2 lutego 2022 r. w godz. 9:00 - 12:30
  • 3 lutego 2022 r. w godz. 9:00 - 12:30
  • 4 lutego 2022 r. w godz. 9:00 - 12:30

Uwaga: w każdym z ww. terminów będzie tożsama tematyka.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Więcej szczegółów w poniżej zamieszczonym zaproszeniu.


Załączniki