Aktualności

15 stycznia 2022

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pn. „Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja - Nauka - Gospodarka. Zagrożenia i szanse”, 20 stycznia br.

20 stycznia, w czwartek, w formule online, odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pn. „Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja - Nauka - Gospodarka. Zagrożenia i szanse”. Pomysłodawcą wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Konferencja jest organizowana we współpracy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a pod patronatem Związku Powiatów Polskich.

- W zeszłym roku w styczniu odbyło się online Międzyuczelniane Seminarium Studenckie pn. „Digitalizacja w czasach pandemii COVID19”, teraz idziemy o krok dalej i organizujemy dużą konferencję studencką w UJW – mówi dr Jan Walczak, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów w UJW, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

- To znakomita okazja, by spotkać się z koleżankami i kolegami z kół naukowych z kraju. Bardzo nas cieszy duży odzew i zainteresowanie naszą konferencją w formule online – podkreśla Magdalena Gałka, przewodnicząca Koła Administratywistów UJW. 

Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia. Podczas dziewiętnastu wystąpień prelegentów z dziewięciu uczelni z kraju będzie można poznać wyniki badań z obszaru zastosowań nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i informacyjnych w środowisku akademickim, szkolnym, biznesowym, w administracji państwowej itp. Autorzy najciekawszych wystąpień zyskają możliwość ich opublikowania.

Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Rektorzy Uczelni z Polkowic i Wałbrzycha. Partnerami wydarzenia są: Związek Powiatów Polskich, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Załączniki