Aktualności

25 lutego 2022

Dobrze opracowany Raport o stanie JST - bezpłatne webinarium, 4 marca br.

Związek Powiatów Polskich oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju zapraszają na bezpłatne webinarium pt. "Dobrze opracowany Raport o stanie JST to wizytówka gminy i włodarza".

Szkolnie to odbędzie się 4 marca br. w godzinach 10:00-11:00.

W programie znajdują się następujące punkty:

  1. Raport o stanie gminy - od czego się zaczęło.
  2. Podstawowe zasady sporządzania raportu.
  3. Realizacja polityk, programów, strategii - na czym polega?
  4. Co ma zawierać dobrze opracowany raport?
  5. Raport jako narzędzie do monitoringu zarządzania strategicznego w gminie.
  6. Raport narzędziem promocyjnym włodarza i gminy.
  7. Sekcja pytań i odpowiedzi.

Prelegenci:

Iwona Nowacka
Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
Od 7 lat związana z samorządem. Autorka i współautorka kilkuset analiz związanych z funkcjonowaniem JST pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. Ekspert w zakresie opracowywania i wdrażania dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym. Od 2019 roku przygotowała ponad 30 raportów o stanie gminy.

Dominika Gałecka
Specjalistka ds. strategii i rozwoju lokalnego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
Autorka kilkunastu dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju gmin, programów ochrony środowiska. Ekspert w przygotowaniu analiz diagnostycznych zarówno dla dużych miast, m.in. Piotrkowa Trybunalskiego, Pruszkowa, Koła, jak i gmin wiejskich z terenu całej Polski. Uczestniczka i współorganizatorka warsztatów strategicznych i konsultacji społecznych dla mieszkańców.

Sandra Szczerbal
Specjalistka ds. strategii i rozwoju lokalnego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
Praktyk w dziedzinie przygotowania dokumentów strategicznych oraz gminnych programów rewitalizacji. Autorka analiz z zakresu rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego. Moderator kilkunastu warsztatów, spotkań konsultacyjnych i wywiadów pogłębionych z przedstawicielami urzędów gmin, radnymi i mieszkańcami.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://raport.wanir.edu.pl/