Aktualności

16 marca 2022

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

10-11 maja br. w Warszawie odbędzie się IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.

Podczas Kongresu poruszone zostaną najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych. rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podjęta zostanie dyskusja na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne, oraz jaki jest ich wpływ na budżety jednostek publicznych. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie również podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Spotkanie ekspertów i samych skarbników będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu najnowszych regulacji. Kongres jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazją do podzielenia się dobrymi praktykami.

Program wydarzenia

Zachęcamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom!

Więcej informacji na stronie Kongresu