Aktualności

25 marca 2022

Bezpieczny pieszy - możliwości doposażenia przejść dla pieszych i doposażenia szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - webinarium, 31 marca br.

Związek Powiatów Polskich oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju zapraszają na bezpłatne webinarium pt. "Bezpieczny pieszy - możliwości doposażenia przejść dla pieszych i doposażenia szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej".

Szkolnie to odbędzie się 31 marca br. w godz. 10:00-11:00

W ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłoszony został nabór wniosków pod Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. W ramach konkursu, który rusza 31 marca, można będzie sfinansować doposażenie przejść dla pieszych, utworzenie miasteczek rowerowych i drogowych, doposażenie szkół, zakup symulatorów i trenażerów. To doskonała okazja na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego w gminie przy zaangażowaniu funduszy zewnętrznych. Konkurs kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół.

W programie znajdują się następujące punkty:

 • Wstęp i wprowadzenie
 • Założenia i najważniejsze informacje na temat Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
 • Wymagane dokumenty na etapie składania wniosku aplikacyjnego.
 • Sekcja pytań i odpowiedzi.

Prelegent:

 • Robert Sobkowiak – Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych
  • 10 lat doświadczenia w branży funduszy unijnych
  • Od 5 lat prowadzi Dział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, który złożył w tym czasie 639 wniosków o dofinansowanie
  • Autor wielu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Sprawuje nadzór organizacyjny nad składanymi przez dział wnioskami (ponad dwieście rocznie) w ramach Funduszy Unijnych i Krajowych

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://siecdrogowa.wanir.edu.pl/