Aktualności

27 kwietnia 2022

Spotkanie dotyczące zmian w obszarze edukacji dzieci z Ukrainy

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 26 kwietnia br., zdecydowano o podjęciu przez stronę rządową i samorządową prac zmierzających do opracowania pakietu kolejnych rozwiązań z zakresu edukacji dzieci, uchodźców z Ukrainy i realizacji dodatkowych zadań oświatowych przez samorządy w tym zakresie. 

Materiał ma posłużyć przygotowaniu projektu nowelizacji:

  • ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki regulujących przedmiotową kwestię.  

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich organizuje konsultacje z powiatami i miastami na prawach powiatu. Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby odpowiedzialne w JST za edukację. 

Konsultacje odbędą się 4 maja br. w godz. od 10.00 do 11.30, a zostaną przeprowadzone w formule telekonferencji.

Chęć udziału w telekonferencji prosimy zgłaszać za pośrednictwem strony: https://www.zpp.pl/szkolenia/209