Aktualności

26 kwietnia 2022

Echa z prac Zespołu ds. Administracji KWRiST

25 kwietnia 2022 r., w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, na którym rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, wniesiony przez MSWiA oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zgłoszony przez MRiPS.

W odniesieniu do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, Szymon Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, biorący udział w obradach w imieniu ministra Pawła Szefernakera, poinformował uczestniczących w posiedzeniu Zespołu, że jest to wersja ostateczna projektu, po wszystkich zmianach i uzgodnieniach międzyresortowych. W związku z tym, że nikt z obecnych nie zgłaszał żadnych uwag – projekt został uznany za skonsultowany.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.