Aktualności

2 maja 2022

Skuteczność rekompensowania ubytku dochodów z udziału w PIT przez część rozwojową subwencji ogólnej – nowa analiza ZPP

Mechanizm wyrównywania poziomu dochodów do poziomu referencyjnego poprzez odpowiednie zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej to jeden z mechanizmów zmian w systemie dochodów JST, jakie wprowadziła ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – stanowiąca część Polskiego Ładu. Skuteczności rekompensowania ubytku dochodów przez tę część subwencji dotyczy publikacja autorstwa Grzegorza Kubalskiego i Jana Macieja Czajkowskiego.

Spadek wydajności udziałów w podatkach dochodowych – przede wszystkim w podatku dochodowym od osób fizycznych – jako źródło dochodów JST, wynika ze zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Wyniki przedstawione przez autorów publikacji jednoznacznie wskazują jednak, że część rozwojowa subwencji ogólnej nie stanowi właściwego mechanizmu wyrównywania strat z tytułu zmniejszenia się wydajności udziałów w PIT jako źródeł dochodów.

Analiza dokładnie wyjaśnia, co składa się na część rozwojową subwencji ogólnej, jakie kryteria podziału zostały przyjęte. Autorzy pokazali również, jakie są skutki mechanizmu wyrównywania strat w PIT przez część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów.

Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnej publikacji z cyklu analiz samorządowych. 


Załączniki