Aktualności

24 maja 2022

Trzecia edycja cyklu eksperckich spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli JST nt. możliwości wdrażania i finansowania profilaktyki chorób zakaźnych

Ruszyła 9. edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, którego celem jest poprawa dostępności szczepień ochronnych w Polsce.

Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, realizatorów programów profilaktycznych, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań. 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu udostępniane są odbiorcom bezpłatnie na stronie projektu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl 

Podczas tegorocznej odsłony projektu organizatorzy zorganizują spotkania z udziałem ekspertów ze świata medycyny, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, ekspertów Medycyny Pracy, BHP, ekspertów ds. Funduszy Unijnych, przedstawicieli firm i instytucji realizujących programy szczepionkowe oraz przedstawicieli samorządów. Spotkania mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrażania działań zdrowotnych. 
 
Pierwsza z cyklu debata pt. Inwestycja w zdrowie jako element zrównoważonego rozwoju regionu. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej, dedykowane przedstawicielom samorządów odbędzie się 8 czerwca (11.00-12.30). 

Drugie spotkanie pt. Inwestycja w zdrowie jako dobra praktyka CSR - bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji programów chroniących pracowników przed chorobami zakaźnymi, dedykowane szeroko rozumianym pracodawcom, przedsiębiorcom i realizatorom programów profilaktycznych, odbędzie się 15 czerwca (11.00-12.30). 

Na spotkania mogą się Państwo zarejestrować poprzez stronę: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2022/3/

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objął m.in. Związek Powiatów Polskich.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska sp. z o.o która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce. 

Więcej informacji: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl, e-mail:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl, tel.: 515 315 332