Aktualności

1 czerwca 2022

Forum Liderów PPP, 28 czerwca br., Katowice

Potencjał wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach dotyczących transformacji klimatyczno-energetycznej miast i regionów, będzie tematem siódmej edycji Forum Liderów PPP. To pierwsze w Polsce wydarzenie dotyczące takiej problematyki!

Tegoroczna konferencja odbędzie się 28 czerwca br. jako wydarzenie towarzyszące 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF 11). To z kolei jest najważniejszym spotkaniem poświęconym polityce miejskiej, które organizowane jest pod egidą ONZ, UN Habitat. Biorą w nim udział prezydenci i burmistrzowie z całego świata. 

Bieżące zagadnienia z międzynarodowym kontekstem

Jest to pierwsze wydarzenie o tej tematyce w Polsce. Warto wziąć w nim udział, ponieważ dotyka ono bieżących zagadnień, które w zasadzie równolegle omawiane są w środowisku międzynarodowym. Dzięki temu Polska ma szansę już teraz wdrażać rozwiązania, które ułatwią nam wspomnianą transformację. Drugim istotnym celem wyboru tej tematyki przez organizatora jest podkreślenie jak ważne są przeobrażenia klimatyczno – energetyczne miast oraz regionów i skłanianie pracowników urzędów miejskich do myślenia prośrodowiskowego przy planowaniu kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.

Prelegenci z Polski i zagranicy

Czerwcowa konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania realnych kontaktów. Ma także być przestrzenią do networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także kanałem dostępu do aktualnej wiedzy. Zagadnienia, które zostaną poruszone to wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej, lokalna niezależność energetyczna, przyspieszenie transformacji energetyczno-klimatycznej poprzez inwestycje z wykorzystaniem kapitału prywatnego.

Uczestnicy paneli odpowiedza na pytanie kiedy i dlaczego miasto chce współpracować z prywatnym inwestorem w formule PPP. Wśród panelistów tegorocznej edycji Forum Liderów PPP znaleźli się prezydenci, inwestorzy, instytucje finansujące oraz doradcy. Na konferencji pojawią się także zagraniczni goście.

Forum Liderów PPP odbędzie się 28 czerwca w Miedzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Hotelu Marriott Katowice.

Program wydarzenia znajduje się na stronie www.forumliderowppp.pl

Imprezą towarzyszącą będzie wieczorna gala rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej, w której oceniana jest innowacyjność i skalowalność zrealizowanych inwestycji. Kapitułę konkursu stanowi NCBiR, KAPE oraz NFOŚiGW. 

Kontakt do organizatora: konferencja@forumliderowppp.pl, tel. 888 770 651

Związek Powiatów Polskich objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem.