Aktualności

15 czerwca 2022

„Strzelnica w powiecie” - trwa kolejna edycja konkursu ofert

Do 30 czerwca br. można składać oferty w kolejnej edycji konkursu na dofinansowanie budowy strzelnic przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie może być zrealizowane przez jednostkę szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Celem programu „Strzelnica w powiecie” jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży – uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wspierania działalności organizacji pozarządowych realizujących cele statutowe w zakresie obronności. Rozwijanie ich umiejętności strzeleckich, w kierunku możliwości zwiększania ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości zwiększyć liczebność Sił Zbrojnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy. 

Dofinansowanie z dotacji obejmuje:

  • adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy, wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi i czynnościami przygotowawczymi;
  • zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego wirtualnej strzelnicy zawierający zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego 

Wymagany jest obowiązkowy wkład finansowy JST w wysokości minimum 20 procent całkowitego kosztu realizacji zadania. Realizowane zadanie może uzyskać dofinansowanie w kwocie do 200 tys. zł. 

Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na utworzenie wirtualnej strzelnicy na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2033 roku.

Oferty należy składać do 30 czerwca 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 21 lipca 2022r. 

Szczegóły dotyczące programu „Strzelnica w powiecie” można znaleźć TUTAJ.