Aktualności

21 lipca 2022

Relacja z lipcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zmiana taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę, wdrażanie programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a także kwoty przeznaczane na system nieodpłatnej pomocy prawnej – to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 19 lipca br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Możliwości wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich nakreślił kilka kontekstów sprawy. Po pierwsze to kwestie przyszłości, tego, w jaki sposób można modernizować infrastrukturę, jakie rozwiązania przyjmować, które będą sprzyjały oszczędzaniu wody. Drugi kontekst dotyczy taryf. Marek Wójcik wyraził żal pod adresem Wód Polskich za to, że nie chcą one uwzględnić postulatów strony samorządowej dotyczących kształtowania taryf. Zdaniem strony samorządowej nie uwzględniane są koszty, które samorządy ponoszą z tego tytułu, co z kolei będzie skutkowało problemem z utrzymaniem infrastruktury technicznej. Podczas dyskusji zaznaczono, że jednym z zadań Wód Polskich jest regulacja, czyli nadzór nad stawkami za wody i za ścieki. Zwracano uwagę na duże rozbieżności w poszczególnych gminach. Taka sytuacja skłoniła do unifikacji stawek.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.