Aktualności

18 lipca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

W piątek, 15 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu KWRiST ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Posiedzenie zdominował temat nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Do prac Zespołu przedłożono następujące projekty: projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Niestety, nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi na uwagi, jakie zgłosiliśmy do projektów, pomimo zapewnienia na Zespole Zdrowia, iż takie odpowiedzi będą. Ze strony ZPP powtórzone zostały podczas posiedzenia trzy najważniejsze kwestie tj. zapewnienie transportu zwłok przez powiaty w przypadku konieczności wykonania badań pośmiertnych, zapewnienie transportu zwłok przez powiaty w przypadku śmierci na pokładzie statku powietrznego oraz wykluczenie z obowiązku stwierdzania zgonów lekarzy udzielających świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Z uwagi na fakt, że obszerna dyskusja na temat zgłoszonych przez nas uwag (pomiędzy tymi samymi przedstawicielami ze strony samorządowej i resortowej) odbyła się na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu Zdrowia, zrezygnowaliśmy ze szczegółowego omawiania po raz wtóry tych samych uwag.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.