Aktualności

15 lipca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

W czwartek 14 lipca 2022 r. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzenie rozpoczęło przedstawienie przez Związek Powiatów Polskich problematyki związanej z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami przez uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego. ZPP wskazał, że w interpretacji nadesłanej do jednego ze starostw, Ministerstwo Infrastruktury uznało, że ośrodek szkolenia kierowców nie może prowadzić szkolenia dla osoby, która nie spełnia warunku niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia (tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem przez osobę minimalnego wieku, o którym mowa w art. 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami), bez względu na to czy szkolenia zleciła szkoła czy inny podmiot. Resort podniósł, że jedyną możliwością prowadzenia tego typu kursu dla uczniów jest utworzenie przez szkołę własnego OSK, co wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury, sal wykładowych, placu manewrowego, pojazdu i zatrudnienia instruktora. ZPP zwrócił się do MI do rewizję stanowiska i o ewentualne podjęcie prac legislacyjnych, które usuną omawiany problem. W odpowiedzi na wniosek Związku przedstawiciel Ministerstwa zadeklarował, że resort będzie dążył do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz że skieruje do niego wystąpienie z przedstawieniem problemowego zagadnienia. MI zobowiązało się, że po konsultacjach z MEiN, poinformuje czy istnieje konieczność zmiany prawa, czy też poczynienia ustępstw innego rodzaju.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.