Aktualności

29 lipca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Energii Klimatu i Środowiska KWRiST

W czwartek 28 lipca odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotyczyło ono programu „Czyste Powietrze” i innych działań dotyczących jakości powietrza.

Posiedzenie otworzyła sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, która na wstępie stwierdziła, że program cieszy się dużą popularnością od samego początku funkcjonowania. Według jej słów, resort środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad zmianami programu.

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk przedstawił prezentację na temat funkcjonowania programów mających na celu polepszenie stanu czystości powietrza w kraju.

Jak wynika z informacji Funduszu, do tej poru 83% gmin skorzystało z programu Czyste Powietrze. Wśród interesariuszy programu wymieniono także banki komercyjne, które włączono do programu w 2021 r. Wśród innych zmian, które zaszły na przestrzeni lat w funkcjonowaniu programu, NFOŚiGW wymieniło m.in. zwiększenie progów dochodowych do dofinansowania, rezygnacja z dotacji na zakup pieców węglowych i wprowadzenie dotacji z prefinansowaniem od 2022 r.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.