Aktualności

29 sierpnia 2022

„Jak poprawnie prowadzić BIP?” - bezpłatne szkolenie

9 września br. Związek Powiatów Polskich organizuje bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST odpowiedzialnym za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej pn. „Jak poprawnie prowadzić BIP?”.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator prowadzony w systemie teleinformatycznym, który służyć ma powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej w postaci systemu stron w Internecie. W założeniu jest najszybszym i najwygodniejszym źródłem, z którego obywatele mogą czerpać informację dotyczącą spraw publicznych, w tym także informacji dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.

Zamieszczenie informacji w BIP, powinno być priorytetem dla samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych, aby poszukujący informacji mogli znaleźć odpowiedź na nurtujące ich kwestie z zacisza swojego domu, bez konieczności bezpośredniego zwracania się do instytucji o pomoc w znalezieniu żądanej informacji. Niestety, w praktyce poszukiwanie danych w BIP, w wielu wypadkach jest utrudnione, szczególnie z uwagi na jego nieczytelne prowadzenie czy chaos informacji zamieszczanych w BIP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płynącym z samorządów Związek Powiatów Polskich organizuje bezpłatne szkolenie, dedykowane osobom odpowiedzialnym za umieszczanie informacji i prowadzenie samorządowych Biuletynów Informacji Publicznej, podczas którego przybliżona zostanie tematyka związana z poprawnym i czytelnym dla mieszkańców prowadzeniem BIP.

Szczegółowa tematyka szkolenia obejmowała będzie zagadnienia dotyczące prawnych wymogów prowadzenia BIP, zakresu informacji jakie winny być umieszczane w tym biuletynie, a także zobrazowane zostaną konkretne przykłady jak prowadzić BIP oraz jakich błędów wystrzegać się przy jego prowadzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracji można dokonać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://zpp.pl/szkolenia, do 7 września br.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.


Załączniki