Aktualności

14 września 2022

Za nami bezpłatny webinar na temat biogazowni w JST

Biogazowni jako elementu dywersyfikacji energetycznej jednostek samorządu terytorialnego dotyczył webinar, który odbył się 14 września br. Jego organizatorami był Związek Powiatów Polskich i Agencja Wspierania Ochrony Środowiska.

Bezpłatny udział w webinarze mogli wziąć przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu będący członkami ZPP. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją – webinar obejrzało 70 osób.

Eksperci zaznajomi uczestników z takimi zagadnieniami jak: biogaz jako element strategii energetycznej Polski, możliwości wsparcia przez NFOŚiGW inwestycji biogazowych, biogazownia w pigułce, jak sprawnie prowadzić proces akceptacji społecznej.

Uczestnicy webinaru mieli też okazję wziąć udział w dyskusji. Na konkretnych przykładach przekonali się również, że biogazownia może przyjmować i przetwarzać wszelkie, posegregowane odpady organiczne, począwszy od odpadów z produkcji rolnej, hodowlanej, przetwórczej, a skończywszy na posegregowanych odpadach żywnościowych od każdego gospodarstwa domowego oraz osady ściekowe z lokalnej oczyszczalni.