Aktualności

17 października 2022

Reforma funkcjonowania powiatowych/miejskich rzeczników praw konsumentów - konsultacje

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza podjąć działania mające na celu reformę funkcjonowania powiatowych/miejskich rzeczników praw konsumentów, w szczególności poprzez poprawę efektywności tego systemu, w tym także ewentualne podnoszenie ustawowych kompetencji rzeczników konsumentów, rozbudowę dostępnych instrumentów pomocy prawnej, narzędzi IT oraz wymianę informacji.

Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (w ramach Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli), wpłynęło pismo Prezesa UOKiK o umożliwienie, na forum KWRiST, zainicjowania dyskusji dotyczącej możliwości reformy funkcjonowania powiatowych i miejskich rzeczników praw konsumentów.

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich organizuje konsultacje z powiatami i miastami członkowskimi. Do udziału w konsultacjach zapraszamy powiatowych/miejskich rzeczników praw konsumentów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formule telekonferencji. Odbędą się 21 października br. w godz. od 9.00 do 10.30.

W przypadku dużej liczby uczestników zastrzegamy sobie prawo zorganizowania dodatkowych spotkań.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 19 października 2022 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące możliwości wzięcia udziału w spotkaniu.