Aktualności

20 października 2022

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

18 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował wszystkie dokumenty, które znalazły się w porządku obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.
 5. Wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego następujących, nowych zawodów:
  • operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami;
  • technik gospodarki odpadami;
  • pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami;
  • pracownik utrzymania porządku terenów zurbanizowanych i infrastruktury.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.