Aktualności

2 listopada 2022

Powiatowi Rzecznicy Praw Konsumenta apelują o zmiany

Związek Powiatów Polskich zorganizował spotkanie robocze dotyczące kierunków zmian działalności Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Spotkaniu przewodniczyła Patrycja Grebla-Tarasek, Radca Prawny, Ekspert Związku Powiatów Polskich. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, brało w nich ponad 100 osób, a propozycje wysuwali głównie sami zainteresowani - Powiatowi Rzecznicy Konsumenta.

Najważniejszym postulatem wysuwanym przez wszystkich uczestników rozmowy była konieczność zwiększenia wynagrodzenia rzeczników, a także środków finansowych do realizacji zadań. Ilość etatów powinna być regulowana ze względu na ilość obywateli mieszkańców powiatu. W innym przypadku działania nie będą efektywne. Padła propozycja wydzielenia środków z kar nakładanych przez UOKiK na przedsiębiorców. Rzecznicy obawiają się wykonywania funkcji sądowych również ze względów finansowych, gdyż nie ma wyraźnego przepisu zwalniającego rzecznika z opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. To powinno być ustawowo wyraźnie zapisane. Wskazano, że nadal nie ma wprowadzonej sankcji dla powiatów, które w ogóle nie powołują rzeczników, czego konsekwencją jest konieczność obsługi obywateli przez powiaty ościenne. Kompromisowym rozwiązaniem na dublowanie się porad prawnych i pomocy konsumenckiej może być likwidacja infolinii poradnictwa prawnego, z której stosunkowo korzysta mała ilość obywateli.