Aktualności

9 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

7 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, spotkanie to miało formułę online.

Omówiony został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Ustalono, że węzły oznaczone jako strategiczne nie będą publikowane – co w tym projekcie budziło największe wątpliwości. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu. Decyzją KWRiST opinia ta była opinią wiążącą.

Kolejno przystąpiono do dyskusji na temat prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu ustawy mającej na celu eliminację barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury oraz uniemożliwiają racjonalne wydawanie środków publicznych i prywatnych na ten cel.

Dalsza cześć relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.