Aktualności

18 listopada 2022

Forum Bankowo-Samorządowe, 7 grudnia 2022 r, Warszawa

7 grudnia br. w Warszawie odbędzie się Forum Bankowo- Samorządowe 2022. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich.

Forum skierowane jest do liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowego i okołobankowego.

Podczas tegorocznego spotkania poruszone zostaną tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022. Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027. 

Dodatkowo zostanie podjęta dyskusja o wyzwaniach nowoczesnego i bezpiecznego samorządu w cyfrowej transformacji. 

Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja dostępna jest TUTAJ.

Więcej informacji na: https://konferencje.bank.pl/