Aktualności

18 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej KWRiST

18 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej  i Polityki Regionalnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Tematem spotkania było finalne zaopiniowanie przez Komisję krajowych podstaw prawnych do przydzielania polityki regionalnej.

Na spotkaniu oceniono pozytywnie Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.