Aktualności

21 listopada 2022

Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z UE - bezpłatny webinar

Związek Powiatów Polskich wraz Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju oraz Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich zapraszają na bezpłatne webinarium dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, pt. "Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej".

Szkolnie to odbędzie się 30 listopada br. w godzinach 10:00-11:30, w formule online.

W programie:

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia postępowań w projekcie
  • Wytyczne kwalifikowalności wydatków (w tym zmiany w procesie udzielania zamówień publicznych związane z nowym projektem Wytycznych kwalifikowalności wydatków)
  • Umowa o dofinansowanie projektu
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych
 2. Omówienie głównych założeń dotyczących:
  • Przeprowadzania rozeznania rynku
  • Przeprowadzania zapytania ofertowego
  • Przeprowadzenie bazy konkurencyjności
  • Przeprowadzania postępowania w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Komunikacja elektroniczna.
 4. Prawidłowe podpisanie oferty.
 5. Taryfikator korekt finansowych.
 6. Nieprawidłowości w projektach a odzyskiwanie nieprawidłowych wydatków w projektach.
 7. Omówienie case study z nieprawidłowościami w projektach dotyczącymi zamówień.

Spotkanie poprowadzą eksperci ds. zamówień publicznych: Magdalena Żyża oraz Mateusz Nasarzewski.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego pod linkiem: https://pzp.wanir.edu.pl/webinar_zamowienia_w_projektach/

Link do webinaru przesłany zostanie na wskazany w formularzu adres mailowy 29 listopada br.