Aktualności

25 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

W czwartek, 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Posiedzenie po raz kolejny rozpoczęło się od omówienia projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Związek Powiatów Polskich przedstawił uwagi, jakie przygotował do najnowszej wersji projektu. Najważniejsze poruszane w uwagach kwestie dotyczą: dodania do słownika pojęć używanych w ustawie starosty, którego rozumie się jako prezydenta miasta (z uwagi na występujące w projekcie niespójności), brak określenia wymogów jakie muszą spełnić jst, aby korzystać z systemu SI OMNIBUS, skreślenia przepisów dotyczących nadzoru nad samorządami przez wojewodę w przypadku spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi ustawy, umożliwienie w sytuacji kryzysowej sięgania do innych jednostek organizacyjnych powiatu oprócz starostw powiatowych oraz ograniczenie możliwości wydawania poleceń do stanu klęski żywiołowej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.