Aktualności

25 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

25 listopada br. miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Zespół rozpoczął się od omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, który to projekt był też szczegółowo analizowany na Zespole Administracji, o czym pisaliśmy tutaj. Zespół odstąpił od opiniowania projektu z uwagi na fakt, że ten trafił do Sejmu bez uzyskania opinii KWRST, w związku z czym wydanie opinii stało się bezprzedmiotowe.

Kolejno pochylono się nad projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach za zajęcie pasa drogowego. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Zespołu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.