Aktualności

28 listopada 2022

Wpływ inwestycji realizowanych przez samorządy na rozwój gospodarczy regionu

Podczas Forum Gospodarczego w Tarnowie przedstawiciele samorządów z Polski i instytucji z Ukrainy oraz biznesu dyskutowali na temat efektywnych inwestycji realizowanych przez samorządy w dobie kryzysu i wojny za naszą wschodnią granicą. Dyskusję moderował redaktor naczelny Business Magazine Pan Robert Gołaszewski.

Samorządowcy z Polski – burmistrz miasta Bochnia Stefan Kolawiński oraz wójt gminy Wierzchosłowice Andrzej Mróz podkreślili rolę środków z Polskiego Ładu. W praktyce jednak dofinansowanie, które powinno pokryć 85 % inwestycji przy obecnej inflacji i czasie trwania projektu od przetargu do realizacji, stanowi de facto 50% kosztów inwestycji resztę musi pokryć samorząd.

Samorządowcy starają się realizować inwestycje, które są zgodne z oczekiwaniami lokalnych społeczności, remontują szkoły, inwestują w infrastrukturę komunalna, rekreacyjną, sportową, dbają, aby inwestycje wpływały na rozwój dzieci i młodzieży, wraca kultywowanie tradycji np. organizacja dożynek.

Burmistrz podkreślił rolę bocheńskiej strefy aktywności gospodarczej – zmniejszyło się bezrobocie i kolejki po mieszkania komunalne, tym samym mieszkańcy posiadając możliwości pracy sami zaczęli inwestować w poprawę swoich warunków życia w mieście. Bochnia zrewitalizowała też centrum tym samym zwiększył się ruch mieszkańców, którzy zaczęli częściej tam spacerować i odpoczywać, co przyczyniło się do ożywienia lokalnego biznesu np. kawiarni. Burmistrz zauważył, że na wiele inwestycji samorząd stać można je wybudować, ale już nie utrzymać.

Wójt zwrócił uwagę na znaczenie infrastruktury komunikacyjnej, przez gminę przebiega autostrada A4 powstaje zjazd z autostrady tym samym dobre tereny do przyciągnięcia inwestorów. Gmina przystąpiła też do społecznej inicjatywy mieszkaniowej – zbuduje 40 mieszkań.

Olga Wesołowska właścicielka firmy ROSA Pool mówiła o poprawie komfortu życia o zorganizowaniu mieszkańcom wyjścia z zatłoczonych mieszkań i dostępu do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. Podkreśliła wagę infrastruktury sportowej „szytej na miarę” danej miejscowości i oczekiwań mieszkańców oraz kwestię aktywizowania i wspierania seniorów.

Wiktor Nesternko wiceprezes polsko ukraińskiego stowarzyszenia agrarnego z Ukrainy podkreślił wagę współpracy z samorządem z Polski -wspólnie z ukraińskim samorządem są pisane projekty składane przez stronę Polską do Unii Europejskiej na odbudowę Ukrainy. Jest duży potencjał, aby zaangażować lokalny polski biznes do realizacji tych projektów. Zaakcentował dużą świadomość Ukraińców jako wolnych ludzi. Samorządy ukraińskie przeprowadziły reformę decentralizacji za przykładem polskim gmin, według europejskich standardów.