Aktualności

29 listopada 2022

"Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania" - dyskusja podczas Forum Gospodarczego

28 i 29 listopada br. w Tarnowie odbyła się I edycja Forum Gospodarczego, którego organizatorem są Urząd Miasta Tarnowa wraz z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich.

28 listopada br. odbył się panel dyskusyjny pn. "Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania". Na początku dyskusji Grzegorz Kołodko, profesor z Akademii Leona Koźmińskiego, zauważył, że w chwili obecnej równowagę mamy tylko w podręcznikach zaś w narracji zrównoważonego rozwoju bardzo często pomija się kontekstualność i kompleksowość podejścia. Jego zdaniem zrównoważony wzrost w sensie ekologicznym, to harmonia pomiędzy działalnością człowieka i naturą, harmonia wpisana w globalny kontekst.

Grzegorz Kołodko uważa, że nie ma większych szans na pokojowe i demokratyczne przezwyciężenie zmian klimatu. Jako przykład profesor przytoczył przedłużony o dwie doby, niedawno zakończony szczyt klimatyczny, który nie wniósł nic istotnego do odpowiedzi na pytanie, jak mają być realizowane cele w ramach zrównoważonego rozwoju. Zdaniem Kołodko jesienią 2022 roku szanse na to, że ludzkość potrafi na poziomie ponadnarodowym w sposób skoordynowany zarządzać polityką klimatyczną są mniejsze niż parę lat temu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.