Aktualności

4 stycznia 2023

System Monitorowania Usług Publicznych – podsumowanie cyklu szkoleń dla JST w 2022 roku

W 2022 roku w bezpłatnych szkoleniach na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wzięło udział 1069 przedstawicieli z 624 samorządów z całej Polski.

Od lutego 2022 roku Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich prowadził szkolenia dotyczące SMUP. Szkolenia są przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Szkolenia kierowane są do osób które na co dzień monitorują i zarządzają usługami w samorządzie terytorialnym.

W samej tylko pierwszej fazie tego procesu, do końca czerwca ubiegłego roku, w procesie szkoleniowym realizowanym przez ZPP i ZMP uczestniczyli przedstawiciele 377 JST.

Ostatni jak dotąd cykl szkoleń trwał od 19 września do 16 grudnia 2022 roku.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne szkolenia w 2023 roku.

Przypominamy, że System Monitorowania Usług Publicznych to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty, która za pomocą wskaźników umożliwia monitorowanie działań JST w 9️ obszarach takich jak: edukacja, ochrona środowiska, kultura, rekreacja czy drogownictwo i transport.

SMUP to system stworzony z udziałem praktyków samorządowych, którego podstawowym celem jest udostępnienie wysokiej jakości danych statystycznych, przydatnych m.in. w procesie podejmowania decyzji zarządczych w samorządach.

System Monitorowania Usług Publicznych to:

  • zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych
  • zebrane w jednym miejscu wskaźniki opisujące usługi świadczone przez gminy i powiaty na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców
  • narządzie szybkiego przeglądania danych, tworzenia wykresów, tabel, a także map ilustrujących zjawiska zachodzące w samorządzie.

Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące funkcjonalności SMUP oraz możliwości analizy danych w nim zawartych prowadzą eksperci Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich.

Więcej informacji, w tym zapisy na szkolenia, na stronie: https://www.smup.jst.org.pl/


Budowa SMUP jest realizowana przez Główny Urząd Statystyczny w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich. Projekt, realizowany od 2017 roku, jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 2.18 POWER.