Aktualności

18 stycznia 2023

„Rezyliencja i odbudowa: wielowymiarowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem”, 7 marca br., Hiszpania

7 marca br. w Hiszpanii odbędzie konferencja polityczna CEPLI (Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego) pt. „Rezyliencja i odbudowa: wielowymiarowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem”.

Po zeszłorocznej konferencji, która - na zaproszenie Związku Powiatów Polskich - odbyła się w Krakowie, przyjrzano się bliżej koncepcji rezyliencji terytorialnej w ramach działań i polityk europejskich lokalnych władz pośredniczących. Członkowie CEPLI chcą obecnie pogłębić ten temat, który jest kluczowym elementem każdej solidnej i długookresowej polityki terytorialnej.

Przekrojowa koncepcja rezyliencji jest szczególnie ważnym elementem w dyskusji nad zarządzaniem ryzykiem na poziomie lokalnym, ponieważ wymaga całościowego pojmowania działań publicznych i sprawia, że samorządowcy podchodzą do interwencji publicznej w sposób globalny, aby stworzyć najlepsze ścieżki działania i metody radzenia sobie z zagrożeniami strukturalnymi, cyklicznymi, koniunkturalnymi i nieprzewidywalnymi, czy to o charakterze społecznym, gospodarczym, czy też związanymi z klęskami żywiołowymi i zagrożeniami dla zdrowia.

Uczestnicy tegorocznej konferencji, zorganizowanej w Ouernse, skoncentrują się na rezyliencji w odniesieniu do klęsk żywiołowych.

Omówiona zostanie rola Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego w radzeniu sobie ze społecznymi, ekonomicznymi i sanitarnymi konsekwencjami powodzi, pożarów, trzęsień ziemi, szczelin drogowych powstałych w wyniku osuwisk, wybuchów epidemii zwierząt gospodarskich, przerw w dostawach energii elektrycznej, a także ich reperkusji dla lokalnej infrastruktury.

Ważnym elementem będzie również dyskusja na temat roli lokalnych władz pośrednich  w koordynowaniu działań związanych z pomocą w przypadku klęsk żywiołowych, jako władz znajdujących się najbliżej wydarzeń i posiadających głęboką wiedzę na temat lokalnej topografii, infrastruktury i zasobów.

Prezesi Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego z różnych państw członkowskich rzucą światło na temat wzajemnego powiązania obszarów interwencji i ich odpowiednich administracji jako kluczowy element każdej skutecznej polityki gotowości na zapobieganie zagrożeniom, poprzez dzielenie się przeszłymi i obecnymi doświadczeniami. 

Następnie wraz z innymi politykami UE i ekspertami akademickimi przystąpią do dyskusji, jakie ścieżki mogą obrać lokalne rządy pośrednie w celu poprawy swoich praktyk w zapobieganiu ryzyku.

Związek Powiatów Polskich jest członkiem Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI).

Więcej informacji o nadchodzącym wydarzeniu dostępnych jest na stronie www.cepli.eu

Rejestracja na to wydarzenie odbywa się TUTAJ.
 


Załączniki