Aktualności

17 stycznia 2023

Spotkanie w sprawie projektu grantowego dotyczącego wsparcia placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne do składania wniosków na dofinansowanie działań w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

W ramach konkursu można ubiegać się o zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć na odległość, szkolenia i doradztwo kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania online 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:00-11.15.

Link do spotkania: https://meet.google.com/zkc-vzde-etr

Plan spotkania: 

  1. Prezentacja projektu - przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
  2. Pozyskiwanie grantów, jako sposób na rozwój placówki doskonalenia nauczycieli  - Krystyna Adaśko, Honorowy Profesor Oświaty, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
  3. Rola JST we wspomaganiu pracy podległych jednostek na przykładzie realizacji projektów grantowych - Janusz Dziarski, Starosta Wołowski

Strona projektu: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/