Aktualności

5 marca 2023

O polityce spójności na VIII Europejskim Kongresie Samorządów

6 i 7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbędzie się VIII Europejski Kongres Samorządów. Gośćmi Kongresu są liderzy polskich i europejskich samorządów, ale także przedstawiciele władz centralnych, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.

7 marca 2023 roku – w drugim dniu  Europejskiego Kongresu Samorządów odbędzie się sesja plenarna „Polityka spójności a kierunki rozwoju współczesnych regionów”.

Moderatorem sesji będzie publicysta Jan Rokita. Natomiast prelegentami sesji będą: Ossi Savolainen (Burmistrz Regionu Helsinki-Uusimaa, Finlandia), Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Even Aleksander Hagen (Burmistrz Regionu Innlandet, Norwegia), Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), Dmytro Razumkow (Deputowany Rady Najwyższej, Ukraina).

Fundusze europejskie to potężne narzędzie do budowania rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów Unii Europejskiej. Zwłaszcza obecnie po pandemii i w czasie wojny w Ukrainie, środki te będą pomocne w umocnieniu gospodarki. Jak efektywnie przygotować się do ich wydatkowania, jakie projekty wybierać, tak by sprostać wyzwaniom, które stoją przed współczesną Europą? Jakie wnioski i rekomendacje wynikają z realizacji programów polityki spójności w poprzedniej perspektywie? Wokół tych kwestii będzie się toczyła dyskusja podczas sesji plenarnej „Polityka spójności a kierunki rozwoju współczesnych regionów”.

VIII Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 6 i 7 marca 2023 roku w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewskim. 

Głównym Partnerem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.