Aktualności

14 marca 2023

"Dozwolone przepisami ustawy PZP instrumenty pozwalające na wybór najkorzystniejszego wykonawcy i zarządzanie zakresem oraz kosztami zawartej umowy o zamówienie publiczne (prawo opcji, waloryzacja)" - bezpłatny webinar

Związek Powiatów Polskich wraz Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju oraz Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich zapraszają na bezpłatne webinarium dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, pt. "Dozwolone przepisami ustawy PZP instrumenty pozwalające na wybór najkorzystniejszego wykonawcy i zarządzanie zakresem oraz kosztami zawartej umowy o zamówienie publiczne (prawo opcji, waloryzacja)".

Szkolnie to odbędzie się 23 marca 2023 r. roku w godzinach 10:00-11:30, w formule online.

Więcej szczegółów, w tym program znajduje się w poniżej zamieszczonym załączniku.

Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie: https://wanir.edu.pl/webinar-prawo-zamowien-publicznych-2023/


Załączniki