Aktualności

23 marca 2023

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

W środę, 22 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół pozytywnie zaopiniował Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej.

Następnie Zespół omówił kwestie problemowe w zakresie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. Strona samorządowa złożyła liczne uwagi, które tylko częściowo do tej pory zostały uwzględnione. Chodzi głównie o zbyt ogólnie opisane środki wdrażania programu, w tym programów dedykowanych i finansowania (włączając źródła finansowania) oraz omijanie tematu systemu kaucyjnego połączonego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Ponieważ na spotkaniu nie były obecne osoby decyzyjne w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Zespół postanowił przenieść dyskusję na poziom posiedzenia plenarnego KWRiST zastrzegając, że jeśli Ministerstwo nie wprowadzi zmian Komisja winna wydać opinię negatywną.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.