Aktualności

4 kwietnia 2023

Konferencja pt. „Otwarte Miasta i Wsie - mapowanie i współpraca dla Ukrainy", 18 kwietnia 2023 r., Kielce

18 kwietnia br. w Kielcach odbędzie się konferencja, która zainauguruje cykl spotkań zaplanowany w ramach kampanii informacyjnej „Otwarte Miasta i Wsie - mapowanie i współpraca dla Ukrainy”, wspomagającej edukację pracowników społecznych i organizacji mających bezpośredni kontakt z uchodźcami. W sumie planowanych jest 20 spotkań w 20 polskich miastach.

Celem kampanii „Otwarte Miasta i Wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy” jest nie tylko poszerzanie świadomości i wrażliwości pracowników mających codzienny kontakt z osobami uchodźczymi, ale także stworzenie trwałej sieci współpracy międzysektorowej, z której swobodnie korzystać będą mogły nie tylko wszystkie strony zaangażowane w organizację wsparcia w całej Polsce, ale także beneficjenci działań pomocowych – osoby uchodźcze.
Co to oznacza w praktyce? Szerzenie na bieżąco aktualizowanej i konkretnie mapowanej wiedzy na temat dostępnych w okolicy punktów noclegowych, centrów pomocy psychologicznej i prawnej, baz potrzebnych artykułów, działających punktów informacyjnych i recepcyjnych. Wiadomości o możliwych formach wsparcia powinny być równie łatwo osiągalne dla osób uchodźczych, ale to pracownicy samorządowi i organizacji pomocowych jako pierwsi muszą być w stanie nakierować zainteresowanych na właściwe źródła.

Taką wiedzę zbiera i umiejscawia narzędzie Mapuj Pomoc – największa w kraju interaktywna mapa Polski i Ukrainy, gdzie osoby uchodźcze mogą znaleźć informacje o potrzebnych im zasobach i wsparciu. Kampania „Otwarte Miasta i Wsie” wspomoże informacyjny rozwój platformy i pozwoli włączyć jej funkcjonalności w codzienne działania pracowników samorządowych.

W ramach akcji informacyjnej, która rozpoczyna się właśnie 18 kwietnia br. i będzie trwała do czerwca, odbędzie się seria spotkań z przedstawicielami powiatów, miast, gmin wiejskich i pracowników samorządowych różnego szczebla z pozarządowymi zespołami pomocowymi, które będą okazją do wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, wiedzą, a także wspólnego rozwoju narzędzia Mapuj Pomoc.

W każdym z miast planowane są spotkania z czołowymi przedstawicielami organizacji humanitarnych, pomocowych oraz instytucji państwowych i międzynarodowych działających na rzecz poprawy sytuacji uchodźców w naszym kraju. Spotkaniom będą towarzyszyły również inne formy dające wiedzę i inspiracje (warsztaty, spotkania, debaty).

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji na najbliższą konferencję dostępne są na stronie: mapujpomoc.pl/kielce/ 

Akcję inicjuje Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc) we współpracy z Urzędem Miasta Kielce oraz partnerami: Związkiem Powiatów Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem oraz Ukraińców Polskich.