Aktualności

16 maja 2023

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – podsumowanie VI edycji ogólnopolskiego konkursu

Uroczyste podsumowanie VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 15 maja br. w Opolu, podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Związek Powiatów Polskich wpierał konkurs, a przedstawicielem ZPP podczas tego wydarzenia był Józef Swaczyna, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Starosta Strzelecki.

Celem konkursu, organizowanego od sześciu lat, jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2022 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. W VI edycji konkursu uczestniczyło ponad 180 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Zaproszenie do organizacji etapu wojewódzkiego w tegorocznej edycji przyjęło siedem samorządów wojewódzkich. W jego przeprowadzeniu uczestniczyły: 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Spośród inicjatyw zgłoszonych z województw, gdzie nie zostali wyłonieni laureaci regionalni, najwartościowsze przedsięwzięcia wskazała komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS. W drugim etapie oceny zgłoszonych inicjatyw sołeckich w pracach komisji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw reprezentowanych przez uczestników konkursu. W ten sposób wyłoniono szesnastu laureatów, którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego. 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 • I miejsce sołectwo Ciepielowice, gmina Dąbrowa, województwo opolskie. Nazwa przedsięwzięcia: Ciepielowisko - zielona przystań. 
  Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 7 500 zł i pamiątkowy dyplom oraz prestiżowa statuetka „Sołecka Nike”. 
 • II miejsce sołectwo Pętkowo Wielkie, gmina Zaręby Kościelne, województwo mazowieckie. Projekt pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie. Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 5 500 zł oraz pamiątkowy dyplom.
 • III miejsce sołectwo Aniołowo, gmina Pasłęk, województwo warmińsko-mazurskie. Projekt pn. Anielska wioska tematyczna. 
  Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 4 500 zł oraz pamiątkowy dyplom.

Wyróżnienia otrzymały:

 • Sołectwo Goworów, gmina Międzylesie, województwo dolnośląskie. Projekt pn. W kołowrocie historii – Izba Tkacka w Goworowie.
 • Sołectwo Ochaby, gmina Skoczów, województwo śląskie. Projekt pn. Powrót do tradycji.
  Zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody finansowe po 3 000 zł oraz pamiątkowe dyplomy.

Pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i czekami o wartości 2 000 zł, były to w kolejności alfabetycznej:

 • Województwo kujawsko-pomorskie, gmina Topólka, sołectwo Sadłóg. Projekt pn. Warsztaty z ekologią w tle.
 • Województwo lubelskie, gmina Sosnówka, sołectwo Wygnanka. Projekt pn. Zagospodarowanie i ogrodzenie placu wiejskiego w Wygnance.
 • Województwo lubuskie, gmina Zbąszynek, sołectwo Dąbrówka Wielkopolska. Projekt pn. Izba Pamięci to nasze wspólne dobro.
 • Województwo łódzkie, gmina Inowłódz, sołectwo Inowłódz. Projekt pn. Sielsko Anielsko – rewitalizacja Księżej Tamy w Inowłodzu.
 • Województwo małopolskie, gmina Koszyce, sołectwo Przemyków. Projekt pn. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców sołectwa Przemyków.
 • Województwo podkarpackie, gmina Dydnia, sołectwo Krzemienna. Projekt pn. Modernizacja „Skweru Dydyńskich” jako przykład zaangażowania mieszkańców na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy warunków życia wsi Krzemienna.
 • Województwo podlaskie, gmina Łapy, sołectwo Łapy Pluśniaki. Projekt pn. Wiejski plac zakątkiem integracji.
 • Województwo pomorskie, gmina Żukowo, sołectwo Tuchom. Projekt pn. Budowa i organizacja placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z przystanią.
 • Województwo świętokrzyskie, gmina Sobków, sołectwa Mokrsko Dolne i Mokrsko Górne. Projekt pn. Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym.
 • Województwo wielkopolskie, gmina Lipno, sołectwo Klonówiec. Projekt pn. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Klonówcu.
 • Województwo zachodniopomorskie, gmina Przelewice, sołectwo Przywodzie. Projekt pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przywodziu – miejsce spotkań społeczności lokalnej.

Partnerami i sponsorami wspierającymi nagradzane działania merytorycznie i finansowo byli: Związek Województw RP Polskie Regiony, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", Asekol www.czystesolectwo.pl, INEA, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Związek Powiatów Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów