Aktualności

16 maja 2023

7. Forum Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zapraszają do udziału w 7. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH), pt. "Budowa geologiczna, zasoby naturalne i stan środowiska. Działalność państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej dla rozwoju regionu świętokrzyskiego".

Forum odbędzie się  25 maja 2023 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.30 w formule online.

Podczas Forum przedstawione zostaną zadania realizowane przez PIG – PIB w regionie świętokrzyskim w ramach wypełniania zadań PSG i PSH. Region świętokrzyski jest pod względem budowy geologicznej wyjątkowy, nie tylko w skali krajowej, ale i europejskiej. Na stosunkowo niewielkim obszarze odsłaniają się tutaj bowiem skały ze wszystkich okresów dziejów Ziemi, począwszy od kambru, aż po czwartorzęd. Ten szczególny pod względem  geologii obszar stawia przed nami szereg wyzwań w zakresie rozpoznania budowy geologicznej, ze szczególnym naciskiem na jego znaczenie surowcowe i związane z tym zagadnienia zarówno o charakterze hydrogeologicznym jak i geośrodowiskowym. 

W załączeniu zamieszczamy program Forum.

Udział w Forum jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/7-forum-psg-i-psh-rejestracja

Pomimo formuły online liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 724; 22 45 92 174).


Załączniki