Aktualności

19 maja 2023

Konferencja pt. „Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce”

16 czerwca 2023 r. w Łodzi, z udziałem przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, odbędzie się bezpłatna konferencja zatytułowana „Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce”. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W programie konferencji m.in.:

  • Potrzeba zmian w samorządzie. Wyniki badania nt. postrzegania samorządu przez obywateli.
  • Aktualna sytuacja i potrzeba zmian w samorządzie. Ład przestrzenny.
  • Aktualna sytuacja i potrzeba zmian w samorządzie. Płaszczyzna ustrojowa.
  • Wręczenie Nagród imienia Jerzego Regulskiego.

Organizatorzy chcą, by wydarzenie stało się platformą dyskusji nad kondycją i warunkami, w których funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestnicy zastanowią się, nad aktualnym stanem samorządności. Wydarzenie ma być przestrzenią do wymiany opinii na temat przyszłości i pożądanymi kierunkami rozwoju samorządu. Tematy debat to między innymi kondycja finansowa JST, problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym czy płaszczyzna ustrojowa samorządu w Polsce.

Podczas panelu pn. „Aktualna sytuacja i potrzeba zmian w samorządzie. Płaszczyzna ustrojowa” w imieniu Związku Powiatów Polskich głos zabierze Grzegorz Kubalski, zastępca Dyrektora Biura ZPP.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badania postrzegania samorządu przez obywateli, które przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ważnym elementem wydarzenia będzie także prezentacja raportu na temat stanu samorządności w Polsce. Prace nad nim już trwają i w najbliższym czasie ukażą się w formie publikacji.

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji będzie ład przestrzenny widziany z perspektywy jednostek samorządowych. Jakich zmian potrzeba by samorządowcy mogli efektywnie kształtować ład przestrzenny? Nad tym zagadnieniem zastanowią się akademicy i członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich, którego członkiem był profesor Jerzy Regulski – lider odbudowy samorządów lokalnych w Polsce i współautor reformy samorządowej z 1990 roku, a jednocześnie naukowiec zajmujący się urbanistyką.

Działanie na rzecz samorządności i dbałość o ład przestrzenny łączy w sobie Nagroda im. Jerzego Regulskiego, która zostanie przyznana podczas konferencji. Obecnie przyznawana jest w dwóch kategoriach – wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nominowanych do Nagrody zgłasza Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Współorganizatorami konferencji są Uniwersytet Łódzki i Miasto Łódź.

Program i karta zgłoszenia dostępne są poniżej.

Kontakt w sprawie udziału w konferencji i zgłoszeń:

  • Marlena Moliszewska-Gumulak, Dyrektor ds. rozwoju, marlena.gumulak@frdl.org.pl, kom. 660 70 10 13
  • Monika Ziółkowska, biuro zarządu, monika.ziolkowska@frdl.org.pl, kom: 533 898 10

Załączniki