Aktualności

19 maja 2023

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

18 maja 2023 r. w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Plan posiedzenia zawierał kilka punktów. Na początku poinformowano, że wskutek trwającej analizy uwag Związku Powiatów Polskich do projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poprosiło o przełożenie opiniowania propozycji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów dotyczących ujęcia w obwodzie głosowania, skreślenia wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany miejsca głosowania oraz wzoru zaświadczenia o prawie do głosowania i sposobie ewidencjonowania tych zaświadczeń, tak jak to ustalono na wcześniej odbywającym się Zespole Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Zespół nie zgłosił sprzeciwu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.