Publikacje książkowe

23 czerwca 2023

Raport pt. "Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych"

Poniżej publikujemy raport pt. "Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych" opracowywany pod nadzorem prof. Eweliny Nojszewskiej przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Związkiem Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Raport został zaprezentowany na ogólnopolskim spotkaniu Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów szpitali, które odbyło się 23 czerwca 2023 r. w Warszawie.


Załączniki