Aktualności

24 lipca 2023

XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, 11-12 października 2023 r., Katowice

11-12 października w w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Forum łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów. W wydarzeniu udział wezmą: marszałkowie, prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni, skarbnicy, sekretarze i urzędnicy samorządowi, a także naukowcy i eksperci branżowi.

W ciągu 20. edycji Forum wydarzenie to wyrosło na największą i najważniejszą profesjonalną konferencję dla władz samorządowych w Polsce, podczas której dyskutuje się o problemach wykorzystania zasobów i aktywów, którymi samorząd dysponuje, do jak najskuteczniejszego realizowania polityk, strategii i zadań o charakterze lokalnym. Na Forum nie zabraknie też wskazania trendów, kierunków rozwoju i najważniejszych innowacji.

XXI edycja FORUM to:

  • 2 dni spotkań po brzegi wypełnionych merytoryczną wiedzą
  • blisko 100 debat, warsztatów i wykładów
  • wystawy targowe i promocyjne, strefa ekspercka
  • uroczysta Gala Inwestorów Samorządowych z koncertem Gwiazdy Wieczoru
  • ponad 1000 uczestników
  • ok. 350 ekspertów.

Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują. Forum to doskonałe miejsce pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów oraz nawiązywania długotrwałych relacji i współpracy.

Od lat nieodłącznym elementem Samorządowego Forum Kapitału i Finansów jest GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH, która jest zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji. Podczas XXI edycji FORUM Gala Inwestorów Samorządowych odbędzie się 11 października. W trakcie Gali uhonorowani zostaną laureaci dwóch rankingów WSPÓLNOTY: Inwestycje Samorządowe 2020-2022, Sukces Kadencji 2018-2023 oraz przyznany zostanie tytuł Samorządowca Roku 2023. Po części oficjalnej Gali wszyscy uczestnicy FORUM wezmą udział w koncercie Gwiazdy Wieczoru oraz uroczystej kolacji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: https://www.samorzadoweforum.pl/program/

REJESTRACJA: https://www.samorzadoweforum.pl/rejestracja/

Organizatorem wydarzenia jest Municipium SA, wydawca czasopism o tematyce samorządowej: „Wspólnota”, „Wspólnota Mieszkaniowa”, „Pracownik Samorządowy”. Od samego początku istnienia wydawnictwa jego misją jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym poprzez bieżące informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce i trendach społeczno-technologicznych. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice. 

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.