Aktualności

2 sierpnia 2023

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej, 19-20 września br., Warszawa

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej – to unikalne wydarzenie, na którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski będą miały okazję do budowania sieci kontaktów, dzielenia się dobrymi praktykami i uczenia się od siebie nawzajem. Organizatorzy planują, aby Kongres na stałe wpisał się w krajobraz polskiego trzeciego sektora i był w przyszłości forum wymiany idei i miejscem spotkania organizacji pozarządowych z całej Polski.

Kongres jest corocznym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities. Tegoroczna pierwsza edycja odbędzie się w dniach 19-20 września w Warszawie. W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy odpowiedzialni za współpracę z trzecim sektorem.

Dwa dni Kongresu wypełnią dyskusje panelowe poświęcone budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, działaniom strażniczym czy działalności trzeciego sektora na rzecz praw człowieka. Nie zabraknie także warsztatów i spotkań sieciujących.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.

Program Kongresu i formularze rejestracyjne dostępne są pod adresem https://bb.frdl.pl/kongres/

Profil projektu dostępny jest na Facebooku.