Aktualności

31 sierpnia 2023

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP - planowany przebieg

Już 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie – miejscu, w którym 25 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów – odbędzie się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich.

Rok 2023 jest dla samorządów powiatowych rokiem szczególnym. 25 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” organizuje zjazd samorządowców reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski. W wydarzeniu wezmą także udział zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także środowiska naukowego.

Program Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP składał się będzie z czterech głównych bloków:

 1. Sesja inauguracyjna, podczas której przedstawione zostanie krótkie kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego – fundamentu państwowości niepodległej Polski.
  Swoje refleksje opowiedzą: Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz. Wykładom towarzyszyć będą prezentacje filmowe obrazujące chwile związane z momentem wręczania Aktów utworzenia powiatów, a także podreślające czym jest powiat.
 2. Sesja Jubileuszowa, w tym prezentująca dorobek 25-lecia samorządu powiatowego.
  W tej cześci głos zabiorą: Premier RP  w latach 1997-2001, wprowadzający reformę administracji publicznej, prof. Jerzy Buzek; Przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji – współuczestnicząca w pracach nad reformą administracyjną w 1999 r., prof. Irena Lipowicz oraz Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz P. Kubalski.
 3. Okolicznościowe wystąpienia.
  W tej części zaplanowano przemówienia:
  • Przedstawiciela Prezydenta RP: Piotra Ćwika, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP.
  • Przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Pawła Szefernakera, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Grzegorza Cichego, Burmistrza Proszowic, Prezesa Unii Miasteczek Polskich, Współprzewodniczącego KWRiST.
  • Samorządowca – Marszałka: Piotra Zgorzelskiego, Wicemarszałka Sejmu RP.
  • Uczestników prac nad reformą administracji publicznej: Jerzego Stępnia, b. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, współtwórcę reformy samorządowej; dra Mieczysława Janowskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP I kadencji; Krzysztofa Kwiatkowskiego, Senatora RP, b. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, b. Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, w latach 1997-2001 osobistego sekretarza Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka; oraz Waldemara Rataja, Głównego Doradcę ds. reform ustrojowych Państwa w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka.
 4. Uroczysta Gala Jubileuszowa - moment, w którym nastąpi powitanie kolejnego Członka Związku Powiatów Polskich, a także zostaną wręczone honorowe odznaczenia jubileuszowe.

Zaproszenie dla Delegatów na ww. wydarzenie dostępne jest TUTAJ, natomiast poniżej zamieszczony został aktualny program Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP.


Załączniki