Aktualności

8 września 2023

ZPP w sprawie istotnych zmian w ochronie zdrowia

Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym poświęconym istotnym zmianom w ochronie zdrowia, które 6 września br. zorganizował Związek Powiatów Polskich.

Na finiszu prac legislacyjnych Sejmu IX kadencji zostały przyjęte dwa akty prawne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie szpitali powiatowych i miejskich. Chodzi o ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. 

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich zorganizował spotkanie informacyjne dla: osób zarządzających powiatami i miastami na prawach powiatu; kierowników wydziałów zdrowia w starostwach i miastach na prawach powiatu; oraz osób zarządzających szpitalami powiatowymi i miejskimi, poświęcone właśnie wymienionym ustawom.

Spotkanie poprowadziła r. pr. Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, eksperta od spraw związanych z sektorem ochrony zdrowia.