Aktualności

14 września 2023

Zmiany w organizacji wyborów. Poradnik dla JST

Nowelizacja kodeksu wyborczego przeprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023.497) wprowadziła liczne zmiany, które wpłyną na organizację procesu wyborczego w gminach.

Całkowitą nowość stanowią działania mające na celu zwiększenie frekwencji w wyborach. Wśród nowych przepisów, do najważniejszego obowiązku wójta będzie należała organizacja transportu do lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 rok życia.

Kolejna rewolucyjna zmiana dokona się w związku z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców, który ujednolici dotychczas rozproszone prowadzenie rejestru wyborców przez gminy. Zmiany dotknęły także składów i trybu funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych oraz instytucji mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu, których termin ogłoszono na 15 października 2023 r. będą zatem dla samorządów wielkim sprawdzianem, z tego jak przyswojone i wykonane zostaną nowe lub zmienione zadania nałożone na nie w związku z organizacją procesu wyborczego.

Chcąc wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w procesie właściwego przeprowadzanie procesy wyborczego Związek Powiatów Polskich wydał bezpłatną publikację zatytułowaną „Zmiany w organizacji wyborów. Poradnik dla JST”, która jest krótkim przewodnikiem po najważniejszych zmianach w Kodeksie wyborczym.

Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu na usystematyzowanie wiedzy i odpowie na wątpliwości, jakie zrodziły się w związku z wprowadzonymi zmianami.

Autorem publikacji jest r.pr. Patrycja Grebla-Tarasek – ekspertka Związku Powiatów Polskich.

Wydawnictwo można pobrać poniżej.


Załączniki