Aktualności

15 września 2023

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

14 września br. posiedzenie w formule online odbył Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST.

Zespół zaopiniował następujące projekty. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego. KWRiST na posiedzeniu w dn. 30.08.23 r. wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wydania opinii wiążącej. Projekt uzgodniony przez Zespół Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Upoważnienie do wydania opinii wiążącej do tego projektu ma również Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu. Opinia pozytywna.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.