Aktualności

3 października 2023

Gospodarka leśna w pytaniach i odpowiedziach

Nadzór starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących Skarbu Państwa ma swoją specyfikę, bowiem organ oraz właściciel gruntu leśnego funkcjonują w konfiguracji „nadzorca-wykonawca”, a czynnikiem ich łączącym jest właśnie las. Z jednej strony właściciel lasu ma określone obowiązki z nim związane, z drugiej zaś starosta nakłada i egzekwuje zadania związane z gospodarką leśną.

Jednakże zadania starosty w tym zakresie nie opierają się tylko na ustawie o lasach. Aby prawidłowo realizować zadania nadzoru, starostowie nieraz muszą sięgać m.in. do przepisów procedury i egzekucji administracyjnej, ewidencji gruntów i budynków, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ochrony przeciwpożarowej, a nawet prawa karnego i wykroczeń.

W problemach związanych z gospodarką leśną rzeczywiście nie sposób nie zbłądzić, wobec czego Związek Powiatów Polskich postanowił o wydaniu publikacji dotykającej tej problematyki. Wydawnictwo zostało skonstruowane w formie pytań i odpowiedzi (Q&A). Ma na celu pomoc w prawnym i praktycznym wyjaśnieniu najbardziej newralgicznych kwestii. Publikacja ma charakter problemowy i dotyka praktycznych zagadnień, które napotykają w swojej działalności starostowie oraz urzędnicy zajmujący się gospodarką leśną.

W opracowaniu zwrócono również uwagę na informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. „Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa”.

Autorem publikacji jest ekspert Związku Powiatów Polskich Przemysław Matysiak.

Publikacja udostępniana jest Członkom Związku Powiatów Polskich. Zainteresowni jej otrzymaniem mogą pisać na mail: szkolenia@zpp.pl